Raz, dwa, trzy – szukasz ty !

TEATR „Słuchaj Uchem”:
to wspólna bajka Kaji i Janusza Prusinowskich i Piotra Piszczatowskiego.

Jego ideą jest żywy przekaz umiejętności zabawy, śpiewu, tańca, które zawsze były naturalnym sposobem wchodzenia ludzi w kulturę. Bawimy się razem z dziećmi, dzieci bawią się ze sobą, w ten sposób ucząc się śpiewania, muzykowania, tańczenia i nawiązywania kontaktu. Swoje spektakle budujemy z dawnych zabaw i melodii, szczególnie z terenów dawnej Polski, szukając współczesnych odniesień i przestrzeni do ich nowych interpretacji. Nie stronimy wszak od poznawania zabaw z najdalszych stron świata, zabawy przecież nie znają granic.

Wierzymy, że wrażliwość muzyczna to podstawowy dar dostępny każdemu, że jest to uniwersalny język pozwalający na porozumiewanie się młodszych i starszych, także ponad i pomiędzy słowami. Zapraszamy do zabawy z nami i tworzenia z nami swoich bajek!

Cztery, pięć, sześć – lubisz jabłka jeść?

OWOCE:
Wydajemy płyty i książki z muzyką, koncertujemy i prowadzimy warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne i teatralne dla dzieci i dorosłych. Organizujemy także festiwale i liczne wydarzenia, tworząc sieci osób dla których kultura tradycyjna to skarbnica inspiracji – współtworzymy Międzynarodowy Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Akademia Kolberga i Małego Kolberga, Targowisko Instrumentów, Małe Mazurki oraz grupę łączącą ludzi z całego świata na Fb-Traditional Art For Kids.
Nasze spektakle i wydawnictwa kierujemy do wszystkich tych, którzy bez względu na wiek, dzięki swojej wrażliwości są gotowi na muzyczną i poetycką podróż.

Share This